Infoducers and Infocumers – съвременните групи в обществото

Нека да започна с това, какво влагам в двете думи “инфодюсър” и “инфосюмър”. В съвременната информационна ера, не можем да не говорим за тези две групи от хора, инфодюсър – човек, който създава информация, и инфосюмър – човек, който консумира информацията. Техните две роли, стават все по важни, поради бързо-развиващите се телекомуникационни технологии. Вече достъпът на информация е непрестанен.