Легенда за Коледа

          © Легенда за Коледа             Електронно издание             Българска © Автор: Ами Тола © Дизайн на корица: Станислава Костадинова 2016 г.   Предговор   Скъпи читателю, Приказките винаги са били част от нашия живот. Те ни помагат да мечтаем, да се извисим духовно и да бъдем по-добри. Те ни учат, че доброто винаги побеждава. Ако вярваме в чудеса, когато сме в беда, по пътя си винаги ще срещнем необикновени

Долу – Горе

Долу – Горе    абсурдистка пиеса  от Ами Тола   © Долу-Горе     Електронно издание     Българска © Автор: Ами Тола © Графичен дизайн: Studio7stars   2012г.      „Долу-Горе“ е първата пиеса от поредицата „Изчакайте сигнала“ – поредица от абсурдистки пиеси от Ами Тола.   Използването на части от тази пиеса с некомерсиална цел е позволено, стига да посочите автора и оригиналния източник, откъдето сте ги копирали. Използването на произведението с комерсиална цел може

I

I Завесата се вдига. На сцената има една стълба, на върха на стълбата е седнал Розмарин. Той чете книга с велики мисли и от време на време поглежда напред към публиката. Усмихва се и въздиша. Розмарин: „Известно време могат да бъдат лъгани всички. Някои могат да бъдат лъгани винаги. Но не е възможно винаги да бъдат лъгани всички.“ – Ейбрахам Линкълн. Ха, как добре е казано. (пауза) Звучи все едно съм го казал аз.

II

II Розмарин тръгва надолу от едната страна на стълбата, Лупин тръгва нагоре от другата страна, за да види откъде е паднала книгата. По средата на стълбата Розмарин и Лупин се засичат и се виждат за пръв път. Погледите им се срещат и двамата викат от уплах и поглеждат смутено към публиката! После започват разговор. Розмарин: (учуден) Вие идвате отдолу? Лупин: Вие отгоре? Розмарин: Погледнете  напред! Двамата поглеждат към публиката. Лупин започва да мига много

III

III Лупин слага книгата с мисли в панталоните си и се хваща здраво с две ръце за стълбата. Лупин: Какво ли има още там? Лупин се качва с едно стъпало нагоре по стълбата. Розмарин видимо  изтръпва от ужас. Розмарин: Какво правите? Лупин: Качвам се нагоре. Розмарин: Стойте. Не изкачвайте и стъпало по-нагоре. Лупин: Защо? Розмарин: Ами (пауза) можете да паднете! Лупин: Аз стъпвам внимателно. Розмарин: Няма внимателни стъпки, над земята. Вие не сте свикнал