Elizabeth Bunny

Elizabeth Bunny was a lady divine, seemingly simple, with an unusual shine. She often smelled of vanilla and sage And no one could ever guess her age. She was born in an ancient small town that flourished, mostly when she was around. She hasn’t been there for quite a while. No wonder it has been falling down. “Elizabeth” wasn’t her real name as for “Bunny” – she got as a young dame She never

Халюзия

…………………………………………….. /продуцент – наименование по търговска регистрация/ ХАЛЮЗИЯ /заглавие, главни букви, 14 pt/ игрален филм …………… минути /времетраене/ Режисьор ………………………………… Оператор ………………………………… Продуцент ………………………………… /име, фамилия/ 2017 ЕКС. УЛИЦА. СЛЪНЦЕ. ПЛОЩАД. НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ. VO: „Светът е чудесен“, навън пеят песни, при това народни. Лили подминава концертът с народни песни и си слага качулката. VO: Но не всички имат вкусове сродни. Светът е супер, но някой не мисли така! Някой, който живее в

Абсурд 0 : Космокрушенството на Заблудения завоевател

          Беше тъмно. Кога точно – не е от голямо значение, пък и аз не помня. Може би беше неотдавна. Обаче толкова плътна тъмност не бях виждал скупчена на едно място в неограничено пространство. Тук, на Замаяната планета, често се мяркат такива дневности, които приличат на нощ, ама всъщност не са нощ. А имаме и такива нощи, които всеки замаян или не съвселенец би определил като светли дни.           Та