Блог

Из “Менталното чекмедже с вълнения и размисли на един психейтър”

(Епистоларен монолог) Психейтърът сяда на бюрото си и започва да пише. Докато пише, размишлява на глас и диктува на себе си.  Скъпо ментално чекмедженце, Първо искам да ти кажа, че се радвам се, че те има, но в същото време още съм обезпокоен от мисълта, че няма никакъв смисъл от теб. Днес гледах филма “Полет над кукувиче гнездо”. Много беше тъп. Не разбирам какво му харесват толкова. Аз такива откачалки гледам по цял ден,

Пълен член

Млад ученик тренирал три години да достигне до същността на съществото си и да говори с пълния член в м.р.ед.ч. Срещнал пълния член в м.р.ед.ч. и му казал: -Идвам с един единствен въпрос. Защо те има? Пълният член му отговорил: -Имаш още да учиш, млади човече, върни се след като изчетеш целия „Официален правописен речник на българския език” на БАН. Ученикът се върнал, изчел речника и след много усилия пак влязъл в същността на