Блог

Пълен член

Млад ученик тренирал три години да достигне до същността на съществото си и да говори с пълния член в м.р.ед.ч. Срещнал пълния член в м.р.ед.ч. и му казал: -Идвам с един единствен въпрос. Защо те има? Пълният член му отговорил: -Имаш още да учиш, млади човече, върни се след като изчетеш целия „Официален правописен речник на българския език” на БАН. Ученикът се върнал, изчел речника и след много усилия пак влязъл в същността на